Thiên Lam

Thiên Lam "Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?"

Thời gian sẽ làm cho bạn hiểu rõ tình cảm, thời gian sẽ chứng minh tình yêu, thời gian cũng sẽ phủ định hết thảy tình yêu đã từng trải qua. Không có nỗi đau nào mà không bị thời gian bào mòn, nếu thời gian không thể làm bạn quên đi một người không nên nhớ, như vậy những năm tháng đã trôi qua phải chăng đã trở nên vô nghĩa.
Dịch : Thiên Lam

Thời gian sẽ làm cho bạn hiểu rõ tình cảm, thời gian sẽ chứng minh tình yêu, thời gian cũng sẽ phủ định hết thảy tình yêu đã từng trải qua. Không có nỗi đau nào mà không bị thời gian bào mòn, nếu thời gian không thể làm bạn quên đi một người không nên nhớ, như vậy những năm tháng đã trôi qua phải chăng đã trở nên vô nghĩa.


Dịch : Thiên Lam

Hide notes

 1. cavangmuatungtang reblogged this from trinhthienlam
 2. vet-nang reblogged this from em-di-tren-co-non
 3. em-di-tren-co-non reblogged this from trinhthienlam
 4. camellialavender reblogged this from trinhthienlam
 5. sutunho90 reblogged this from trinhthienlam
 6. tataduong reblogged this from trinhthienlam
 7. ngoccjoker reblogged this from crisvo
 8. skyrainbow2018213 reblogged this from trinhthienlam
 9. moonkhin reblogged this from trinhthienlam
 10. tinanga reblogged this from trinhthienlam
 11. fungau reblogged this from trinhthienlam
 12. dieuhuong reblogged this from trinhthienlam and added:
  Thời gian sẽ làm cho bạn hiểu rõ tình cảm, thời gian sẽ chứng minh tình yêu, thời gian cũng sẽ phủ định hết thảy tình...
 13. endlessss142 reblogged this from trinhthienlam and added:
  Thời gian sẽ làm cho bạn hiểu rõ tình cảm, thời gian sẽ chứng minh tình yêu, thời gian cũng sẽ phủ định hết thảy tình...
 14. dannie2907 reblogged this from trinhthienlam
 15. gyuliam reblogged this from trinhthienlam
 16. chuotbu-tovai reblogged this from trinhthienlam
 17. conchutgidenho reblogged this from trinhthienlam
 18. nhoxpooh reblogged this from trinhthienlam
 19. letpastgo reblogged this from trinhthienlam
 20. phuongbui42 reblogged this from trinhthienlam and added:
  tóm lại thời gian là 1 thứ đáng sợ, nhg mà nên có lol.
 21. hoangthinhvnus reblogged this from trinhthienlam and added:
  Thời gian sẽ làm cho bạn hiểu rõ tình cảm, thời gian sẽ chứng minh tình yêu, thời gian cũng sẽ phủ định hết thảy tình...