Thiên Lam

Thiên Lam "Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?"

[Tình yêu của bạn thuộc dạng nào?] 
Biết rằng người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy, đó là tình yêu cô đơn nhất.
Biết rằng người ấy yêu bạn, nhưng bạn không thể nào yêu người ấy, đó là tình yêu nặng nề nhất.
Không thể xác định người ấy có yêu bạn không, nhưng bạn vẫn hết lòng vì người ấy, đó là tình yêu dũng cảm nhất.
Khi không có được tình yêu của người ấy và bạn cố gắng không yêu người ấy nữa, đó là tình yêu sợ bị tổn thương nhất.
Lúc đầu mất đi, sau lại có được, đó là tình yêu đáng trân trọng nhất.

Dịch : Thiên Lam

[Tình yêu của bạn thuộc dạng nào?] 

Biết rằng người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy, đó là tình yêu cô đơn nhất.

Biết rằng người ấy yêu bạn, nhưng bạn không thể nào yêu người ấy, đó là tình yêu nặng nề nhất.

Không thể xác định người ấy có yêu bạn không, nhưng bạn vẫn hết lòng vì người ấy, đó là tình yêu dũng cảm nhất.

Khi không có được tình yêu của người ấy và bạn cố gắng không yêu người ấy nữa, đó là tình yêu sợ bị tổn thương nhất.

Lúc đầu mất đi, sau lại có được, đó là tình yêu đáng trân trọng nhất.


Dịch : Thiên Lam

Hide notes

 1. aprilfav reblogged this from trinhthienlam
 2. galleryphoto reblogged this from trinhthienlam
 3. kemyj reblogged this from trinhthienlam
 4. dingobaoboi reblogged this from overthat-rainbow
 5. socrates-in-luv reblogged this from trinhthienlam
 6. overthat-rainbow reblogged this from trinhthienlam
 7. tungdk reblogged this from unimfeo4ever
 8. kahechan reblogged this from trinhthienlam
 9. dungkju reblogged this from trinhthienlam
 10. dungtrannt reblogged this from nhoxpooh
 11. nhoxpooh reblogged this from letpastgo
 12. ooh-so-juicy-xo reblogged this from nobita88
 13. unimfeo4ever reblogged this from nobita88 and added:
  Tại sao lại có thể trùng hợp thế khi mà chiều nay lúc đỗ đèn đỏ mình chợt ngẫm ra điều này, tối lên fb lại đọc đc
 14. nobita88 reblogged this from trinhthienlam and added:
  Lúc đầu mất đi, sau lại có được, đó là tình yêu đáng trân trọng nhất.
 15. nuhondau reblogged this from dieuhuong
 16. all-is-fairy-tale reblogged this from trinhthienlam
 17. mulysaluos reblogged this from trinhthienlam
 18. dieuhuong reblogged this from trinhthienlam and added:
  [Tình yêu của bạn thuộc dạng nào?] Biết rằng người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy, đó là tình yêu cô đơn...
 19. spynask reblogged this from nguyengiag
 20. leesungi reblogged this from nguyengiag
 21. tat-interesting reblogged this from nguyengiag
 22. nguyengiag reblogged this from dannie2907
 23. dannie2907 reblogged this from trinhthienlam