Thiên Lam

Thiên Lam "Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?"

Đừng nói thích em nếu như cũng thích nhiều người khác.
Đừng nói yêu em nếu như cũng yêu người khác.
Đừng nói muốn răng long đầu bạc với em nếu như đã hứa hẹn với người khác.
Em chỉ thích một lòng một dạ, khi yêu phải hiểu được thế nào là quý trọng, thế nào là giữ đúng lời hứa.
Gặp ai cũng nói thích không phải lãng mạn mà là lãng tử.
Gặp ai cũng nói yêu không phải yêu thương mà là nhu cầu sinh lý.
Gặp ai cũng thổ lộ chân tình không phải đa tình mà là lợi dụng.
Dịch : Thiên Lam

Đừng nói thích em nếu như cũng thích nhiều người khác.

Đừng nói yêu em nếu như cũng yêu người khác.

Đừng nói muốn răng long đầu bạc với em nếu như đã hứa hẹn với người khác.

Em chỉ thích một lòng một dạ, khi yêu phải hiểu được thế nào là quý trọng, thế nào là giữ đúng lời hứa.

Gặp ai cũng nói thích không phải lãng mạn mà là lãng tử.

Gặp ai cũng nói yêu không phải yêu thương mà là nhu cầu sinh lý.

Gặp ai cũng thổ lộ chân tình không phải đa tình mà là lợi dụng.

Dịch : Thiên Lam

Hide notes

 1. lovely-pisces reblogged this from trinhthienlam
 2. shin-ngay-tho reblogged this from thuyphuong0802
 3. sutunho90 reblogged this from trinhthienlam
 4. thuanhnguyen92 reblogged this from trinhthienlam
 5. zenmirror reblogged this from evgkt
 6. tataduong reblogged this from trinhthienlam
 7. conmieogacxep reblogged this from kejchan
 8. phanthuha reblogged this from trinhthienlam
 9. skyrainbow2018213 reblogged this from trinhthienlam
 10. kejchan reblogged this from trinhthienlam
 11. herbiele reblogged this from trinhthienlam
 12. blue309 reblogged this from trinhthienlam
 13. pipineedsyou reblogged this from trinhthienlam
 14. lnhgiang91 reblogged this from trinhthienlam
 15. namlt reblogged this from trinhthienlam
 16. back-from-december reblogged this from trinhthienlam
 17. heoquay reblogged this from trinhthienlam