Thiên Lam

Thiên Lam "Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?"


Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?<Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó - Đồng Hoa>

Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?

<Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó - Đồng Hoa>

Hide notes

 1. its-little-fox reblogged this from letfr
 2. myblacksmile91 reblogged this from trinhthienlam
 3. nhinhithings reblogged this from trinhthienlam
 4. dannie2907 reblogged this from trinhthienlam
 5. 1badtemper reblogged this from trinhthienlam
 6. leothanhdo reblogged this from taito---oct9thofmine
 7. littlestthings00 reblogged this from taito---oct9thofmine
 8. xanthos-balios reblogged this from tama184
 9. tama184 reblogged this from taito---oct9thofmine
 10. giothang8 reblogged this from taito---oct9thofmine
 11. taito---oct9thofmine reblogged this from sickenoughtodie
 12. sickenoughtodie reblogged this from sharienhi09
 13. sharienhi09 reblogged this from trinhthienlam
 14. herbiele reblogged this from trinhthienlam
 15. skyrainbow2018213 reblogged this from deza-vu
 16. life-of-t reblogged this from trinhthienlam
 17. letfr reblogged this from trinhthienlam
 18. khalachy reblogged this from toivanhungconduong
 19. nhuoclac reblogged this from trinhthienlam
 20. lusmiley211 reblogged this from deza-vu
 21. deza-vu reblogged this from yunnguyen and added:
  Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có...